Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Definities

1.1.     Onder TILT design en antiek wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de handelsonderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven, met KVK-nummer 56127278

1.2.     Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel, natuurlijke persoon of rechtpersoon, die via www.tiltuseddesign.com een bestelling plaatst.Artikel 2 Toepasselijkheid


2.1.     Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de webwinkel www.tiltuseddesign.com worden gedaan.
2.2.     Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3.     Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4.     Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve TILT design en antiek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TILT design en antiek  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.Artikel 3 Wijzigingen


3.1.     TILT design en antiek heeft het recht de algemene –en leveringsvoorwaarden en de inhoud van de winkel tussentijds te wijzigen.

3.2.     TILT design en antiek kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment al zijn geplaatst.

3.3.     Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van druk- type- en zetfouten. Tilt design en antiek kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typefout ging.

 

Artikel 4 Overmacht

4.1.     Indien TILT design en antiek door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

4.2.     Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke TILT design en antiek niet aan te rekenen zijn.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1.     De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s  tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2.     Al onze artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen). Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. BTW is dus niet aftrekbaar.

 

Artikel 6 Bestelling

6.1.     TILT design en antiek neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces van de webwinkel is doorlopen. De overeenkomst tussen de klant en TILT design en antiek  wordt van kracht op het moment dat de klant de bestelling plaatst door op de knop ‘ ik bevestig deze bestelling’  te klikken. De klant ontvangt direct per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling.

6.2.     Het kan incidenteel voorkomen dat een artikel tegelijk wordt besteld door iemand anders. In dat geval geldt dat de tijd die de server aangeeft bepaalt wie het artikel het eerst heeft besteld.

6.3. Het is mogelijk om een artikel te reserveren. Gereserveerde items houdt TILT design en antiek maximaal 7 dagen vast. Na deze 7 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden.

6.4. TILT design en antiek verkoopt haar lampen exclusief gloeilampen en  elektronische apparaten worden verkocht zonder batterijen. 

6.5. TILT design en antiek verkoopt uitsluitend originele vintage, Art-Deco en industriële (tweedehands) items. Gezien de leeftijd van deze items, kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn.

 

Artikel 7 Betaling

7.1.     De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling van TILT design en antiek, op de bestelling staat de bestelinformatie en het totale bedrag van de bestelling (artikelprijzen plus (eventuele) verzendkosten).

7.2.     Betalingen in de webwinkel geschieden middels betaling door overschrijving,  betalen bij ophalen of directe betaling iDEAL . Met iDEAL kan je vertrouwd, veilig, makkelijk en snel afrekenen in je eigen vertrouwde internet betaalomgeving met de specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank. Toegang tot internetbankieren bij een van de deelnemende banken (ABN AMRO, Postbank, Rabobank, SNS Bank en Fortisbank) is voldoende om gebruik te kunnen maken van iDEAL

7.3.      Zodra de betaling ontvangen is, wordt de bestelling verstuurd of bezorgd volgens afspraak.  

 

Artikel 8 Verzending algemeen

8.1.     De artikelen blijven eigendom van TILT design en antiek tot de klant aan alle betalingsvoorwaarden heeft voldaan.

8.2.     De verzendkosten voor verzenden  binnen Nederland zijn gratis. Afhalen in het magazijn is ook gratis. De verzendkosten buiten Nederland worden berekend aan de hand van het aantal, afmeting en gewicht van de artikelen welke besteld worden.

8.3.  Indien door de grootte van de artikelen verzenden niet mogelijk is kunnen wij bezorgen. TILT design en antiek bezorgt binnen en buiten Nederland. De bezorgkosten binnen Nederland bedragen €0,40 per gereden kilometer. Voor bezorging buiten Nederland wordt individueel een prijs met de klant afgesproken. Hierover kunt u contact met TILT design en antiek opnemen om de mogelijkheden en kosten te overleggen.

8.4.     Bestellingen worden als pakket verstuurd of bezorgd via onze eigen bezorgservice of  een erkend bezorgbedrijf. Pakketpost kan niet worden afgeleverd op een postbusadres.

8.5.     De door TILT design en antiek opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

8.6.     Alle zendingen worden als standaard verzonden of bezorgd, zonder verzekering, aangetekend of een andere vorm van extra zekerheid. Indien u uw bestelling aangetekend en of verzekerd tegen verlies en of beschadiging wilt laten verzenden kunt u dit aan Tilt design en antiek laten weten. Voor het aangetekend en of verzekerd verzenden zullen we de verzendkosten conform de tarieven van de verzender aanpassen.

8.7.     TILT design en antiek streeft ernaar bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen voor verzending aan te bieden.  TILT design en antiek verzendt haar artikelen met PostNL. Voor bezorgen wordt in overleg met de klant een datum en tijdstip gekozen.

8.8.     TILT design en antiek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, vertraging en/of beschadiging van artikelen tijdens een verzending.

 

Artikel 9 Retourneren

9.1.     Als koper kunt u gerekend vanaf de eerste dag na de bezorging, binnen 14 werkdagen uw bestelling terugsturen.

9.2.     Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat TILT design en antiek binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling per email op de hoogte is gesteld via een verzoek tot retournering. Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de artikelgegevens.
Niet aangemelde retourneringen worden niet in behandeling genomen.

9.3.      Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en komen niet in aanmerking voor restitutie.

9.4.      De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

9.5.      Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan veertien dagen teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd en in oorspronkelijke staat retour is ontvangen door TILT design en antiek. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van TILT design en antiek schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Tilt design en antiek de klant hiervan in kennis stellen. TILT design en antiek heeft het recht om retourneringen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

 

Artikel 10 Vragen

10.1     Alle vragen kunnen gesteld worden via email:

info@tiltuseddesign.com of via onze facebookpagina: www.facebook.com/TILTdesignenantiek
TILT design en antiek streeft ernaar uw vragen snel te beantwoorden.


 

Artikel 11 Privacy beleid

TILT design en antiek, gevestigd aan Christinastraat 173 5615 RK Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tiltdesign en antiek Christinastraat 173 5615 RK Eindhoven +31 6 24617266

R. Rutjes is de Functionaris Gegevensbescherming van TILT design en antiek. Hij is te bereiken via info@tiltuseddesign.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

TILT design en antiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via roel@tiltdesignenantiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TILT design en antiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TILT design en antiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TILT design en antiek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.tiltuseddesign.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TILT design en antiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar roel@tiltdesignenantiek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

TILT design en antiek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TILT design en antiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tiltuseddesign.com.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1.   Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2.   Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13  Aansprakelijkheid

13.1. TILT design en antiek is  niet verantwoordelijk voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor TILT design en antiek niet te voorzien gebrek.

13.2. Wij verpakken onze artikelen zeer goed voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan zijn, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Indien u uw bestelling aangetekend en of verzekerd tegen verlies en of beschadiging wilt laten verzenden kunt u dit aan TILT design en antiek laten weten. Voor het aangetekend en of verzekerd verzenden zullen we de verzendkosten conform de tarieven van de verzender aanpassen..

13.3.  Elektronische apparaten worden door TILT design en antiek getest en alleen verkocht als deze werkend zijn. Echter kan TILT design en antiek, gezien de leeftijd van onze producten (vaak tientallen jaren oud), geen technische garantie geven

 Heb je vragen? Wij beantwoorden ze graag!
06-24617266 (Roel) / 06-18961664 (Marion)
of: info@tiltuseddesign.comTerms and Conditions:

Article
1 Definitions


1.1. Under TILT design and antiques in these terms and conditions is meant the trading company registered in the trade register of the Chamber of Commerce in Eindhoven, with Chamber of Commerce number 56127278

1.2. By customer is meant every visitor of the webshop, natural person or legal person, who places an order via www.tiltuseddesign.com


Article 2 Applicability

2.1. These general and delivery conditions apply to all orders made via the web shop www.tiltuseddesign.com

2.2  The placing of an order means that you accept the applicability of these conditions.

2.3. The provisions of these conditions can only be deviated from in writing, in which case the other provisions remain in full force.

2.4. All rights and claims, as stipulated in these conditions and in any further agreements for TILT design and antiques, are also stipulated for the benefit of intermediaries and other third parties engaged by TILT design and antiques.Article 3 Changes

3.1. TILT design and antiques has the right to change the general terms and conditions of delivery and the content of the shop.

3.2. TILT design and antiques can adjust the prices of the articles in the interim. The price changes apply from the moment of publication on the website and do not apply to orders that have already been placed at that time.

3.3. All information on this site is subject to print-type and typesetting errors. Tilt design and antiques can not be kept to its offers if the customer could reasonably have understood that it was a mistake or a typo.

 

Article 4 Force majeure

4.1. If TILT design and antiques can not fulfill its obligations due to force majeure, the obligations will be suspended for the duration of the force majeure situation. After thirty days, both parties have the right to dissolve the agreement in whole or in part by means of a written statement without the right to any (damage) compensation.

4.2. Force majeure includes all shortcomings which TILT design and antiques can not be charged.

 

Article 5 Prices

5.1. The prices stated for the offered products are in euros unless otherwise stated or agreed in writing.

5.2. All our items are margin items (ie no VAT items). For margin items, no VAT is stated on the invoice. VAT is therefore not deductible.

 

Article 6 Order

6.1. TILT design and antiques will process the order after the order process of the webshop has been completed. The agreement between the customer and TILT design and antiques will take effect at the moment the customer places the order by clicking the 'I confirm this order' button. The customer receives a confirmation of his / her order by e-mail.

6.2. Occasionally it may happen that an article is ordered by someone else at the same time. In that case, the time that the server indicates determines who ordered the item first.

6.3. It is possible to reserve an article. Reserved items hold TILT design and antiques for a maximum of 7 days. After these 7 days, reserved items are offered for sale again.

6.4. TILT design and antiques sells its lamps exclusively incandescent lamps and electronic devices are sold without batteries.

6.5. TILT design and antiques sell only original vintage, Art-Deco and industrial (second-hand) items. Considering the age of these items, traces of use may be present.

 

Article 7 Payment

7.1. The customer receives by e-mail a confirmation of his / her order of TILT design and antiques, on the order is the order information and the total amount of the order (article prices plus (possible) shipping costs).

7.2. Payments in the webshop are made by payment by bank transfer, payment at pickup or direct payment iDEAL. With iDEAL you can settle trusted, secure, easy and fast in your own familiar internet payment environment with the specific security methods of your own bank. Access to internet banking at one of the participating banks (ABN AMRO, Postbank, Rabobank, SNS Bank and Fortis Bank) is sufficient to make use of iDEAL

7.3. Once the payment is received, the order is sent or delivered as agreed.Article 8 Shipment general


8.1. The items remain the property of TILT design and antiques until the customer has met all payment conditions.

8.2. The shipping costs for shipping within the Netherlands are free. Pick up at the warehouse is also free. The shipping costs outside the Netherlands are calculated on the basis of the number, size and weight of the items which are ordered.

8.3. If the size of the items is not possible, we can deliver. TILT offers design and antiques inside and outside the Netherlands. The delivery costs within the Netherlands are € 0.40 per kilometer driven. For delivery outside the Netherlands, an individual price is agreed with the customer. You can contact TILT design and antiques to discuss the possibilities and costs.

8.4. Orders are sent as package or delivered via our own delivery service or a recognized delivery company. Parcel post can not be delivered to a PO Box address.

8.5. The delivery times specified by TILT design and antiques are only indicative. Exceeding any delivery term does not entitle you to compensation or the right to cancel your order or to dissolve the agreement, unless the exceeding of the delivery period is such that you can not reasonably be required to maintain the agreement. In that case you are entitled to cancel the order or to dissolve the agreement insofar as this is necessary.

8.6. All shipments are sent or delivered as standard, without insurance, registered or any other form of extra security. If you wish to have your order registered and / or insured against loss or damage, please let Tilt design and antiques know. For the registered and / or insured shipping we will adjust the shipping costs according to the rates of the sender.

8.7. TILT design and antiques strive to deliver orders within 2 working days before shipment. TILT design and antiques send her articles with PostNL. For deliveries a date and time is chosen in consultation with the customer.

8.8. TILT design and antiques can not be held responsible for any loss, delay and / or damage to items during a shipment.

 

Article 9 Returns

9.1. As a buyer, you can return your order within 14 business days from the first day after delivery.

9.2. Return shipments will only be accepted after TILT design and antiques has been notified by e-mail within 2 working days after receipt of the order via a request for return. The request for a return must mention the name of the customer and the article details.
Unsigned returns will not be processed.

9.3. Refunds that are not or insufficiently stamped are not accepted and are not eligible for a refund.

9.4. The costs and the risk of the return shipment are at the expense of the buyer.

9.5. The purchase price will be refunded to your account as soon as possible, in any case not later than fourteen days after the item has been returned in good order, undamaged and in its original state by TILT design and antiques. If an article is returned that, in TILT's opinion, design and antiques have suffered damage due to an action, use or negligence of the customer or otherwise at the customer's risk, Tilt design and antiques will notify the customer of this. ask. TILT design and antiques has the right to refuse returns or to only reimburse part of the amount if it is suspected that the products have been used or damaged by the customer or third parties.

 

Article 10 Questions

10.1 All questions can be asked via email:

info@tiltuseddesign.com or via our Facebook page: www.facebook.com/TILTdesignenantiek
design and antiques aims to answer your questions quickly.Article 11 Privacy policy

TILT design and antiques, located at Christinastraat 173 5615 RK Eindhoven, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:www.tiltdesign

and antiques Christinastraat 173 5615 RK Eindhoven +31 6 24617266

R. Rutjes is the Data Protection Officer of TILT design and antiques. He / she can be reached via info@tiltuseddesign.com

Personal data that we process

TILT design and antiques processes your personal data by using our services and / or by providing this information to us.

Below is an overview of the personal data we process:
- First and last name
- Sex
- Address data
- Telephone number
- E-mail address

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@tiltuseddesign.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

TILT design and antiques processes your personal data for the following purposes:-
Handling your payment
- To deliver goods and services to you

How long we store personal data

TILT design and antiques do not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties

TILT design and antiques only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

TILTuseddesign.com does not use cookies or similar techniques.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by TILT design and antiques and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to roel@tiltdesignenantiek.nl.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

TILT design and antiques you also want to point out that you have the opportunity to submit a complaint to the national supervisor, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we protect personal data

TILT design and antiques takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via roel@tiltdesignenantiek.nl

 

Article 12 Applicable law and competent court

12.1. Dutch law is exclusively applicable to all rights, obligations, orders and agreements to which these Terms and Conditions apply, as well as to these Terms and Conditions.

12.2. All disputes between parties will only be submitted to the competent court in the Netherlands.Article 13 Liability

13.1. TILT design and antiques is not responsible for consequential damage due to improper use or due to a lack for TILT design and antiques.

13.2. We pack our items very well for shipment. However, if damage has occurred during shipping, we are not liable for this. If you wish to have your order registered and / or insured against loss or damage, please let TILT design and antiques know. For the registered and / or insured shipping we will adjust the shipping costs according to the rates of the sender.

13.3. Electronic devices are tested by TILT design and antiques and sold only if they are working. However, due to the age of our products (often decades old), TILT design and antiques can not provide technical warranty

 
Do you have questions? We are happy to answer them!
0031 (0)6 24617266 (Roel) / 0031 (0)6 18961664 (Marion)
or: info@tiltuseddesign.com