Alle objecten uit de webshop zijn ook te huur. Bijvoorbeeld voor evenementen, fotoshoots, etalages,
feest, toneel, film en televisie.
Gemiddeld genomen is de verhuurprijs 15 % van de waarde van de te huren objecten.
Als er de mogelijkheid bestaat om onze naam te noemen kun je voor een lagere prijs of
gratis onze objecten lenen.

All objects from the webshop can also be rented. For example for events, photo shoots, shop windows,
party, theater, film and television.
On average, the rental price is 15% of the value of the objects to be rented.
If there is the possibility to mention our name, you can opt for a lower price or
rent our items for free.

 

Heb je vragen? Wij beantwoorden ze graag!
06-24617266 (Roel) / 06-18961664 (Marion)
of: info@tiltuseddesign.nl

Do you have questions? We are happy to answer them!
0031 (06) 24617266 (Roel) / 0031 (06) 18961664 (Marion)

or: info@tiltuseddesign.nl