TILT is de optelsom van een gedeelde passie voor interieurdesign, hergebruik en liefde voor inrichten
en decoreren. Vintage, Industriële en Art Deco woonproducten fascineren ons door de kwaliteit en
mooie ontwerpen. Het is verrassend, als je ze samenvoegt of combineert met nieuwe items, hoe prachtig

ze elkaar versterken. Fantastisch als daar weer opnieuw van wordt genoten!

Marion: 'Ik verslind woontijdschriften, geniet van mooie dingen, maar het hoeft allemaal niet zo serieus.
Ik houd van verrassende combinaties van oud en nieuw. Je creëert een nieuwe eigentijdse stijl met een warme,
persoonlijke sfeer die nooit voorspelbaar of saai is'.

Roel: 'Met mijn achtergrond als architect kijk ik voortdurend naar de invloed van vormen op de omgeving.
Een mooi, origineel object voegt absoluut iets toe aan het karakter van je huis, studio of kantoor'.

TILT is the sum of a shared passion for interior design, reuse and love for decorating.
Vintage, Industrial and Art Deco living products fascinate us by the quality and
beautiful designs. It is surprising, if you combine them or combine them with new items, how beautiful
they reinforce each other. Fantastic if enjoyed again!

Marion: 'I devour home magazines, enjoy beautiful things, but it does not have to be that serious.
I love surprising combinations of old and new. You create a new contemporary style with a warm,
personal atmosphere that is never predictable or boring '.

Roel: 'With my background as an architect, I constantly look at the influence of forms on the environment.
A beautiful, original object definitely adds something to the character of your home, studio or office.


Zoeken en vinden / Search and find

Wij zijn continu op zoek naar mooie meubels, lampen, vazen etc. Het is een verslaving om interessante
items op de kop te tikken. Bijzondere vondsten doen wij werkelijk overal. Wij geloven in kwaliteit en
betaalbaarheid en doen daar alles voor. Wij zijn heel benieuwd wat jij van onze collectie vindt.
Laat het ons weten via Facebook of mail.

We are continuously looking for beautiful furniture, lamps, vases etc. It is an addiction to discover new
interesting items. We really do find special finds everywhere. We believe in quality and
affordability and do everything for it. We are very curious what you think of our collection.
Let us know via Facebook or email.

Zorg voor het milieu / Care of the environment

In lijn met onze missie staat ook bij onze eigen werkzaamheden duurzaamheid en hergebruik voorop.
Wij verzenden al onze producten in hergebruikte recyclebare kartonnen dozen. Om dit mogelijk te maken
werken wij samen met bedrijven uit Eindhoven.

In line with our mission, sustainability and reuse also come first in our own activities.
We ship all our products in recycled recyclable cardboard boxes. To make this possible
we work together with companies from Eindhoven.


Tips? Wensen? Vragen? / Tips? To wish? Ask?

Wij horen en beantwoorden ze graag. Je kunt altijd contact met ons op nemen. Je vindt ons ook op Facebook.
Natuurlijk kun je daar ook een berichtje achterlaten.

We like to hear and answer them. You can always
contact us. You can also find us on Facebook.
Of course you can leave a message there.

 

Veel plezier! / Have fun

Roel en Marion